ÖLÇÜ ALMA TEKNİKLERİ: (pencibaba)

2009-02-13 16:27:00

ÖLÇÜ ALMA TEKNİKLERİ:                                                                                         

 

          Pvc doğrama imalatının ve montajının kolay ve teknik olarak uygun şekilde yapılabilmesi için, ilerleyen zaman içerisinde kullanım fonksiyonlarından fazla bir şey kaybetmemesi için işin başında bazı önlemlerin alınması gerekir. Bunlar sırasıyla,

 

 Ölçü alma:

           Ölçüler, pazarlama grubuna bağlı teknik konularda deneyimli, geometri bilgisi olan, açı ölçmeyi veya pratik olarak şablonlama tekniğini bilen kişilerce alınmalıdır.

           Bu konuyu biraz açalım. Teknik eleman ölçü almak için adrese ulaştı, kapıyı çaldı.

Ev sahibi kapıyı açtığında karşısında eli çantalı, düzgün giyimli, ciddi, kendine güvenen, yüzünde tebessüm olan bir firma yetkilisi görmeli. Bu görüntü yine kendinden emin ve mütevazi bir ses tonuyla kişinin kendisini tanıtmasıyla tamamlanmalı. Bu ilk intiba, müşteriyi, fikir ve davranışlar bakımından firmaya adeta bağlar.

            Firma yetkilisi bu intibalarla müşteriye hakimiyetini kurduktan sonra ölçüye nereden başlayacağını ev sahibine sorarak işine koyulur, tabi bu arada kurduğu güven bağını işi bitene kadar koparmamaya dikkat etmelidir. Dolayısıyla Ölçüye nereden başlayalım bana refakat  edermisiniz  gibi medeni kuralları hiçbir zaman çiğnememelidir. Buraya kadar anlatılanlar işin ilk felsefesidir.    

            Şimdi sıra geldi ölçüyü almaya. Önce ev sahibinin fikirlerini alın, çünkü; o siz gelmeden doğramaları ne şekilde yaptıracağını kafasında tasarlamıştır. Tabi bu tasarılar teknik bazda olmadığı için bir çok konuyu atlamıştır. Siz ev sahibini dinledikten sonra onun dileklerini göz önünde bulundurarak ölçülendirme ve projelendirme yapmalısınız.Ölçü almaya başlarken ev sahibinden ricada bulunun, ölçme işi bitene kadar size soru sormasın kafanızın karışmaması ve ölçüleri yanlış yazmamanız açısından bu çok önemlidir. Her ölçüyü en az bir kere de kontrol için tekrar ölçün. Çünkü , ölçü alma ne kadar titiz ve doğru olursa imalat da o kadar kolay ve kısa zamanda gerçekleşir, tekrar tadilata gerek duymadan kullanılır bir şekilde teslim etmek kolaylaşır. Ölçü alırken atlanmaması gereken çok önemli konulardan biride şudur, yapılacak olan doğramalar binaya nasıl girer, üst katlara nasıl çıkarılır, doğrama çıkarılabilse de acaba büyük ebatlı olan camları nasıl yerine çıkartılır, bunların hesabı da iyi yapılmalı. Ölçme ve projelendirme işi bitince ev sahibini yanınıza alarak tek, tek pencere ve kapıların yanlarına giderek şekiller üzerinde tartışın. Şekillerin neden bu şekilde olması gerektiğini teknik ve kullanım açısından ne faydalar sağlayacağını veya ne zararı olabileceğini izah edin. Proje üzerinde bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra başka bir kağıda veya özel forma temize çekin, müşterinin olurunu alıp imzalatın.

            Ölçü alınırken sık, sık karşılaşılan problemler şunlardır,

1-Girintili, çıkıntılı duvarlara doğrama uydurmak.

2-İç ve dış merkezler arasının büyük olduğu taraftan ölçü almak

3-Kapı ve pencerelerde açılım yönlerinin tesbiti.

4-Özellikle balkon kapamalarda üst balkonla, küpeşte arasının şakulünün doğru tesbit edilmesi

5-Kemerli  doğrama ölçülendirme ve şablon çıkarma

6-Sürme doğramalar

7-Muhabbet esnasında alınan ölçüyü kağıda yanlış yazmak

8-Ahşap doğramanın altında görünmeyen kör kasa profili.

9-Ahşap doğramanın etrafındaki ahşap pervaz(altında ne kadar boşluk var görünmez, görmek için sökmek gerek) ,

10-Doğramanın binaya sokulamaması.

Değiştirme işlerinde ölçüye başlamadan önce takılı durumdaki ahşap vs. doğramanın kasa      

 genişliğine dikkat edilmelidir. Ahşap kasa , takacağımız pvc doğramanın kasa genişliğinden fazla ise ölçüyü şu şekilde alırız.

1-     Pvc doğramanın genişliği duvardan duvara ölçülendirilir, Yüksekliği ise sökülen ahşap doğramanın duvarda bıraktığı çukurluk göz önüne alınarak 5 mm ile 20 mm arasında büyük alınır. Bu tamamen ölçü alanın hayal gücüne ve tecrübesine bağlıdır. Ölçülendirilecek doğramanın İç merkezleri ile dış merkezleri arasında fark olup olmadığı da kontrolden kaçmamalıdır, eğer fark var ise doğramayı hayalinde oraya takıyor gibi düşünerek ölçüyü gerekirse küçük taraftan  almalı.(Şekil :  A)  Doğrama yatay ve dikey ölçüleri en az üç noktadan alınıp en küçük ölçü imalat ölçüsü olarak baz alınmalıdır.Son olarak da  doğrama takılacak duvar boşluğu her iki çapraz köşeler arası ölçülerek boşluğun çapının bozuk olup olmadığı kontrol edilmelidir.   
  

1-     Kanat açılım yönü; Evi kullananlar Kanada en kolay nasıl ulaşır, kanadı açmaya engel olacak bir şey var mı, hava sirkilasyonu için vasistasa gerek var mı gibi soruları kendi kendine sormalı, sorulara uygun cevabı verecek şekilde fonksiyonel bir projelendirme yapılmalı.

2-     Balkon  kapamalarda ölçü almak için en doğru ölçü alet teleskopik metredir. Bu aletle hem daha net ölçü olmak mümkün, hem de üst nokta ile alt nokta arasındaki hizanın doğruluğunu yani şakülünü kontrol etmek mümkündür.Balkonlarda zeminde eğim olabileceği gibi (su akıntısı için) üst kat balkonunun alt kısmında da eğim olabilir dolayısı ile doğrama baklava dilimi gibi olmalıdır. Bu gibi ölçülerde zemindeki eğim farkı su terazisi ile ölçülmelidir.Ayrıca balkonların yarısı kapatılmak istendiğinde      doğramanın küpeşte üstünde kalan kısmı ile zemine doğrudan basan doğramanın birbirine bağlanma şeklide önemli bir konstrüksiyon  şeklidir. (şekil-B-)                                              

 

Bazı balkonların köşeleri açılı döner, bu köşenin mesafesi 20 cm den küçük olduğunda kasa profiliyle dar ve uzun bir doğrama yapmak yerine yan malzemelerden 57 x 57  ile veya 70 x 100 kutu profilleriyle çözüm üretmek daha uygun olur, zira 20 cm den küçük doğramaların köşelerini kaynakla birleştirmek ve  orta kayıt alıştırıp monte etmek  mümkün olmamaktadır.

       Şekil –C-  deki gibi bir boşluğun ölçüsü iki şekilde alınır.  D Doğrusu çizilir, d açısı açı ölçer ile ölçülür yada d köşesinin şablonu alınır, bu açıya veya şablona göre B doğrusu çizilir, A doğrusunun  uzunluğu işaretlenir, sonra B doğrusunun uzunluğu işaretlenir.

      İkinci ölçme şekli ise şöyledir; D doğrusu ölçülüp çizilir, E köşegeni ölçülür (a-b) nin –b- ucu   işaretlenir , B doğrusu ölçülür (d-b) nin yine –b- ucu işaretlenir. İki –b- aynı noktada kesiştirilir, bu şekilde –d- açısı otomatik olarak belirlenmiş olur. Daha sonra –D- doğrusuna paralel olarak –C- doğrusu çizilir, uzunluğu işaretlenir. Son olarak da  -c- noktası  -a- noktası ile birleştirilerek şeklin ölçümü ve çizimi tamamlanmış olur. Bu yöntemle yamuk doğramaların cam ölçüleri ve şablonları da  çıkarılabilir, ayrıca şablon istemeden veya karşı tarafa şablon göndermeden bu ölçüm yöntemiyle şiparişlerin kağıt üzerinde gönderilmesi mümkün olur.

 

      Kapı ve pencerelerde açılım yönleri ile ilgili terimleri de iyi bilmemiz gerek. Bu bilgi bizim karşımızdaki kişilere meramımızı ifade etmede kolaylık sağlar.

Örneğin; -Sağ açılım

                -Sol açılım

                -Sağa dışa açılım

                -Sola dışa açılım

                -Vasistas açılım

                - Pervazlı Kapı, pencere

               

Bu tabirlerin grafik çizimleri aşağıda gösterilmiştir.Şekil-D- ve Şekil-E-

 

Şekil-E-

       Balkon kapılarının  açılımlarını belirlerken kapıya evin içinden bakılır, balkondan bakılmaz, kapı şekli çizilir, sağa veya sola olduğu yine çizimle belirtilir, kapı balkona doğru açılıyorsa resmin üzerine dışa ibaresi , kapı evin içine doğru açılıyorsa resmin üzerine içe ibaresi yazılarak belirtilir.    

4- Kemerli doğramalarda  ölçü almaya başlamadan önce  dikkat edeceğimiz husus şudur. Kemerin genişlik ölçüsü 700 mm den büyük mü, küçük mü? Çünkü; 700 mm nin altındaki ölçülerde 70 lik seri profil bükülememektedir, T kasalı işlerde ise  800 mm nin altındaki ölçülerde kemer bükülememektedir, bükülmeye çalışılsa bile profil deforme olur. Bu hususa dikkat etmeden müşterimize söz verirsek  mahcup oluruz. Bu olmsuzluğu giderdikten sonra ölçümüzü alabiliriz. Önce duvar boşluğunun  kemer haricinde olan düz  kısmını ölçeriz, Dikey olarak üç yerden ölçü almalıyız yanları kemerin başladığı noktaya kadar ölçeriz,  sonra orta yüksekliği en alttan  kemerin geleceği en üst noktaya kadar ölçeriz ve yazarız. Eğer kemer yüksekliği, kemer genişliği ile ½ oranında değilse  kemer olacak kısmın şablonunu kalın bir kartonla alırız. Genelde burada şu hatayı yapıyoruz. Kemer boşluğuna dışarıdan veya içeriden kartonu bastırıp iç kısmından kalemle çizip büromuza dönüyoruz, ve bu şablona göre doğramayı istiyoruz. Halbuki yapmamız gereken şey şudur.Kartonu kemer boşluğuna dayayıp çizdikten sonra oracıkta bu çizdiğimiz kartonu kesip iç kısma yani doğramanın takılacağı bölgeye yaklaştırarak kontrol etmemiz gerek, çünkü; kemer boşluğu kalın bir duvardır ve bu duvarın kenarıyla orta kısmı çoğu zaman şekil olarak birbirini tutmaz. Her kemer boşluğu çelik kalıplarla yapılmamıştır, çoğu zaman bu kemerleri bir inşaat ustası göz kararı yapmış oluyor.  Şekil – F-

 

Sürme doğramalar, sürme ve sabit sürme diye ikiye ayrılır. Sürme dediğimizde kasa iki raylı ve dolayısı ile kayar kanat da iki adet olup biri diğerinin üzerine kayan kanatlardan oluşur. Diğeri sabit sürmedir ki; bunun kasası da aynı kasa, lakin; kanadın biri sabitlenir, diğeri hareket eder.Aynı ray üzerinde bazen de alın alına dediğimiz çift kanat hareketli  uygulamalar mümkündür. Bazı profil marka ve serilerinde tek kanatlı sürmeler için tek raylı kasa profilide mevcuttur.

      Sürme doğramalarda , doğramanın tamamı  kayar kanat olabilir, orta kayıt uygulaması olmadığı için yatayda veya dikeyde sabit bölme yapılamaz. Sabit sürmede bu uygulamalar yapılabilmektedir. Ayrıca sabit sürme uygulaması olarak giyotin açılımlı pencerede yapmak mümkündür.Şekil –G –ve Şekil G1 Sürme doğrama ölçüsü alınırken, doğramanın kullanım alanı iyi tespit edilmeli ve ona göre sürme veya sabit sürme kararı verilmelidir. Mesela teras çıkışı olarak kullanılacak sürme doğramanın, bütün kanatları hareket etsin , ev halkı kimi zaman orta kısımdan, kimi zamanda yanlardan giriş çıkış yapsın  istenebilir. Burada sürme     ( iki raylı) sistem uygulanmalıdır, evin içine bakan tarafta kanatlara kol ,  dışına bakan tarafına havuz kulp koymak gerekir. Bu doğrama bir balkon kapatma ise dışa bakan tarafa havuz kulpa gerek olmaz. Doğrama yağmur v.s. ye maruz kalmayacak durumda ise tahliye kanallarının açılmasına gerek olmayacaktır. Sürme doğramada kanatlar ray üzerinde hareket ettiğinden, ray ile kanat arasından esinti alması olasıdır, dolayısıyla yalıtım diğer kapı ve pencerelerde olduğu kadar sağlıklı olamaz. Yalıtım gerektiren ve aynı zamanda sürme doğrama yapılması gereken durumlarda paralel sürme yani diğer tabirle wolksvagen sürme tercih edilmeli. Bütün bu hususlar ölçü alma esnasında müşteri ile karşılıklı istişarelerle kesin olarak tespit edilmelidir.    

            Her ne kadar her konuda dikkat edildiğine inanırsak inanalım montaj safhasında şu düsturu unutmamak gerek. Eski doğramaları sökmeden önce takılacak yer ve takılacak doğrama ölçülüp, doğru olarak imal edilip edilmediği kontrol edilmelidir.

             Doğrama ölçüsü almaya giderken, gittiğiniz mekanda ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Değişik  kişilerle, değişik tarz mekanlarla veya değişik isteklerle karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda eğer o iş için bilginizin yetmediğini hissederseniz orada hiç fikir üretmeyin, müşteriye bu iş nasıl olur dercesine sorular sormayın, yetersizliğinizi hissettirmeden istekle ilgili gerekli notları alın ve ( biz büromuzda bu isteklerinizi teknik açıdan inceleyerek projelendirip size sunalım demek en doğrusu) yarın şu saatte görüşelim, proje üzerinde detayları daha kolay hallederiz diyerek oradan bilinçli bir eda ile ayrılın. Çünkü; iş , sadece ölçü almak demek değildir, aynı zamanda firmayı en iyi şekilde temsil ederek güven vermek, diğer müşteriler için zemin hazırlamaktır.        

Ölçü alırken dikkat edilmesi gereken hususlara devam edelim, bunlardan biride dizayn konusudur. Evet ölçü alındı, oturduk müşterinin yanına başladık konuşmaya. doğramayı ne şekilde böleceğiz nereye kanat koyacağız vs. Doğru olan şudur.

** Öncelikle binanın dış örüntüsünü dikkate almalımı, daha önce doğrama taktıranlar var mı, varsa dizaynları nasıldır kontrol edilmelidir. Daha sonra ana hatlara riayet etmek şartı ile değişik uygulamalar yapılabilirmi bunlar kontrol edilmelidir. Diyelimki diğer komşular doğramayı dikey olarak üçe bölmüş üstten bir yatay kayıt atmışlar hepsi bu. Burada yapılacak şey, bizim yapacağımız doğrama da üçe bölünüp üstten bir yatay kayıt atmaktır, lakin; fazladan üst tarafa bir vasistas açılım ilave edebiliriz, alttaki kanadı sola değil de daha kullanışlı olacağı düşüncesiyle sağa açabiliriz vs. gibi. Bu türlü uygulamalar dış görüntüye pek zarar vermez.   

** İkinci olarak dikkat edilmesi gereken husus, dizaynımıza göre ev sahibi bu doğramanın camlarını temizlemek istediğinde zorlanırmı, açılan iki kanat arasındaki mesafenin  120 cm  den daha fazla olmamasına özen gösterilmelidir.

** Bu doğrama tek başına bir odaya ait ise mutlaka vasistas veya çift açılım sistemleri ilave edilerek odanın havalandırılması ihmal edilmemelidir.

** Üçüncü dikkat edilecek husus,bir balkona çıkış kapısı ölçeceksek bu kapının içerimi yoksa dışarımı açılımı daha kullanışlı olur, nedenlerini söyleyip ikna ederek müşteri yönlendirilmeli, lakin; müşterinin özellikle istediği açılım yönü öncelik kazanmalı

** Dördünsü  husus, kapı yönlerini tayin ederken cam çıtalarının dışarı gelmemesine dikkat edilmeli, ayrıca kapı kollarını ve kilit sistemlerini tespit ederken alt katlara mutlaka kilitlenebilir aksesuar düşünülmeli, kapı kanadı dışa açılıyorsa menteşeler setskurlu olmalı. 

** Beşinci husus, Kapı üstlerinde vasistas açılım isteniyorsa o kapının içeriye doğru açılan bir kapı olması gerekir, kapı dışa açılım olduğu halde vasistas istenirse, vasistaslı bölüm ayrı bir kasa içinde müstakil olarak üretilip kapı kasası üstüne bağ profili yardımıyla bağlanması gerekir. 

** Altıncı husus, Aynı orta kayıta sırt sırta iki kanat bağlanacak dizaynlardan kaçınılmalı, çünkü böyle bir dizaynda iki kanadı aynı anda açmak mümkün olmadığı gibi, menteşelerde yan yana değil bir kanadın menteşesi diğer kanadın menteşesinin altına veya üstüne bağlanır ki; göze hoş gelmez.

** Yedinci husus, Renkli, yani laminasyon doğrama taleplerinde  müşteriyi, o an için firmanın belirlediği renklere yöneltmekte fayda vardır, çünkü; o belirlenen renkler firmanın stoğunda mevcuttur. Farklı renk istekleri için firma yetkilisinin olurunu almak  ve ona göre teslim tarihi verilmek gerekir.

** Son husus olarak da önemli bir ayrıntıya parmak basmak istiyorum. Ölçü alan firma yetkilisi sırf işi almak için olmayacak şeylere söz vermemeli. Örneğin; kullanmadığımız aksesuar, kullanmadığımız sistem, imalatımızda  veya portföyümüzde olmayan  mamul veya yan malzemelerle ilgili yaparız, satarız, hallederiz gibi afaki sözler verilmemeli.     

                                                                                              HAZIRLAYAN                                                                                         

                                                                                           Erdoğan KARAKOÇ

                                                                                                                                              (pencibaba)

18813
0
0
Yorum Yaz